Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

Pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Kupující (spotřebitel):

Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Obchodní informace:

Číslo prodejního dokladu:
Číslo objednávky:
Datum převzetí obdržení produktu:
Důvod vrácení zboží (nehodící se vymažte):

Doplňující informace:
Kupní cena bude vrácena kupujícímu stejným způsobem, jakým byla uhrazena, pokud se strany nedohodnou jinak.